Roční archiv: 2010

Německé prostředí pomoc

V magazínu v německém prostředí Aid "DUHwelt" brožury 2/2010 Zpráva o modráček a titulní straně fotografie ilustruje Hans-Martin.

Ročenka 2010 Sdružení Hunsrück

Hunsrück Asociace zdobí titulní jeho ročenky 2010 s divokou kočkou fotografie od Hans-Martin.

KALENDÁŘ 2010 Nadace na ochranu

Ochrana nadace Porýní-Falc za rok 2010 nástěnný kalendář s přírodní památky Porýní-Falc se. Osm měsíců, obrázky a titulní foto Hans-Martin.